1. Platební podmínky:

Cena za pobyt je splatná převodem a to 30 dní před nástupem pobytu. Požadujeme také zálohu ve výši 2000,-Kč, po připsání této zálohy je Vaše rezervace automaticky potvrzena, v případě zrušení Vaší rezervace je záloha nevratná. Tato záloha Vám bude vyúčtována převodem nebo po domluvě v hotovosti po skončení pobytu. Platební podmínky naleznete s potvrzením Vaší rezervace v e-mailu.

2. Storno podmínky:                                                                                                                       

Svou rezervaci u nás si můžete rozmyslet až týden před nástupem na pobyt, přesto Vás prosíme o Vaši loajalitu a termín neblokovat, pokud to není bezpodmínečně nutné. V případě zrušení pobytu méně než 7 dní před Vaším příjezdem Vám bude účtováno 100% pobytu.            

Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě může pronajímatel nabídnout ubytování v jiném svém objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.
Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.