1. Úhrada za pobyt:
Cena za pobyt se hradí převodem ve prospěch účtu u KB. Splatnost velmi žádaných termínů (Velikonoce, svátky, prodloužené víkendy, prázdninové pobyty, Vánoce a Silvestr), je co nejdříve po objednávce pobytu, nejpozději však 60 dní před plánovaným příjezdem. Přesný termín platby je uveden v emailu, který je klientovi zasílán po provedení rezervace. Zde je zároveň uvedeno číslo účtu a variabilní symbol. Platba v hotovosti ani kreditní kartou u nás není možná. Nejprve žádáme uhrazení rezervační zálohy-kauce, převodem na účet.
2. Storno podmínky:
V případě storno pobytu, 30 dní a méně před pobytem, propadá platba v celé výši 100%. V případě storno pobytu, více než 30 dní před pobytem, propadá záloha – kauce (2.000,-Kč) v celé výši 100%
Storno-poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník sám zajistí za sebe odpovídající náhradu – v tomto případě je již zaplacená částka za pobyt vinkulována ve prospěch platby náhradníka.
Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě může pronajímatel nabídnout ubytování v jiném svém objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.
Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.
3. Účel zálohové platby – kauce
Účelem zálohové platby – kauce, je zajištění úhrady škody, která může vzniknout poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení nebo v důsledku nedodržení ubytovacího řádu. Kauce Vám bude vyúčtována bezhotovostním převodem, ve prospěch vašeho účtu, do sedmi pracovních dnů od převzetí chaty při ukončení pobytu. Nebo po domluvě, v hotovosti v den odjezdu.