1. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené jím k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaní bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 2. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků vč. vodních dýmek uvnitř objektů a omamných látek (vyjma alkoholu) v celém areálu chat, a to pod pokutou 500,- Kč za každé takovéto zjištěné porušení a náhradu případné škody.
 3. Hosté zanechají při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu.
 4. V průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovat pozvané návštěvy ani jiné osoby.
 5. Hosté při odchodu z objektu vždy uzavřou okna, vodovodní kohoutky, vypnou elektrické přístroje a objekt uzamknou.
 6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
 7. Hosté jsou odpovědní za všechny škody, které způsobí ubytovateli, a jejich povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.
 8. Hosté jsou v průběhu pobytu povinní v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy“.
 9. Hosté můžou v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště nebo krbu hosté řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 10. V době ubytování hostů nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.
 11. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby pobyt hostům ukončit, jestliže host (hosté) v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje(í) dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacích podmínek.
 12. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel.

Domácí mazlíčci

Domácí zvíře po dohodě, bez poplatku. Maximální počet pejsků/kočiček 1, pozemek není oplocen, proto prosím zvažte, zda je váš mazlíček dobře vychovaný a zvyklý na sousedy. Vítáni jsou i další domácí mazlíčci jako králíčci, kočičky, želvy apod. Není dovoleno ponechávat mazlíčky samotné na chatě!

Pobyt se zvířetem, ať již v interiéru chaty, nebo na její zahradě či příslušenstvích, vždy podléhá schválení majitele chaty PŘEDEM, bez prokazatelného předchozího souhlasu majitele (mail, písemně ap.) nemůže jakékoli zvíře na pobyt nastoupit, a to bez ohledu, zda se jedná o zvíře v interiéru chaty, nebo „venkovní“.

Víme, že Vaši čtyřnozí miláčci jsou mnohdy součástí Vaší rodiny, a že je tedy nechcete – či nemůžete – nechat doma. K nám však mohou přijet pouze zvířátka slušně vychovaná, která neutíkají majiteli či z objektu, mají platný očkovací průkaz a příslušná očkování a neruší svým hlasitým projevem okolí. Do interiéru pak zvířátka, která jsou zvyklá i doma pobývat v obytných prostorách. Exkrementy po zvířatech i ve venkovních prostorách chaty je nutné ihned uklidit, pro vnitřní prostory je nutné psa pravidelně venčit či mít jej „naučené na vlastní záchůdek“ – nezapomeňte si jej proto přivézt s sebou!!! Máte-li nějakého speciálního zvířecího mazlíčka a chcete jej přivézt sebou, zeptejte se nás – bude-li to možné, vyhovíme Vám.