Pronájem chaty je možno rezervovat si e-mailem j.milatova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 725 695 881.

Rezervace se bere jako platná až po připsání zálohové platby – kauce ve výši 2.000,- Kč na účet provozovatele. Tato zálohová platba bude vyúčtována na konci pobytu a slouží k úhradě případně vzniklých škod.

Den příjezdu
Dobu příjezdu je nutné si dohodnout předem v rozmezí od 13:00 do 17:00 hod. Pokud tomu nebrání odjezd předchozích hostů, je možné využít u víkendových pobytů, příjezd již v ranních nebo dopoledních hodinách. Před Vaším příjezdem se s Vámi telefonicky spojíme a dohodneme si přesnější hodinu příjezdu.

Den odjezdu
Rovněž dobu odjezdu je nutné si dohodnout telefonicky nebo SMS zprávou v rozmezí od 8:30 do 10:00 hod. Opět, pokud tomu nebrání příjezd nových hostů, je možné využít u víkendových pobytů, odjezdu až ve večerních hodinách, a to zdarma.

Domácí mazlíčci
Domácí zvíře po dohodě, bez poplatku. Maximální počet pejsků/kočiček 1, pozemek není oplocen, proto prosím zvažte, zda je váš mazlíček dobře vychovaný a zvyklý na sousedy. Vítáni jsou i další domácí mazlíčci jako králíčci, kočičky, želvy apod.
Pobyt se zvířetem, ať již v interiéru chaty, nebo na její zahradě či příslušenstvích, vždy podléhá schválení majitele chaty PŘEDEM, bez prokazatelného předchozího souhlasu majitele (mail, písemně ap.) nemůže jakékoli zvíře na pobyt nastoupit, a to bez ohledu, zda se jedná o zvíře v interiéru chaty, nebo „venkovní“.
Pobyt s pejskem/kočičkou Vám bude potvrzen s potvrzením Vaší rezervace při „Výzvě k platbě“. Víme, že Vaši čtyřnozí miláčci jsou mnohdy součástí Vaší rodiny, a že je tedy nechcete – či nemůžete – nechat doma. K nám však mohou přijet pouze zvířátka slušně vychovaná, která neutíkají majiteli či z objektu, mají platný očkovací průkaz a příslušná očkování a neruší svým hlasitým projevem okolí. Do interiéru pak zvířátka, která jsou zvyklá i doma pobývat v obytných prostorách. Pak je bezpodmínečně nutné přísně dodržovat bezpečnostní a hygienické pokyny Ubytovacích podmínek! V případě jeho nerespektování může být dané zvíře pro příští pobyt klienta na kterékoli z našich chat odmítnuto. Exkrementy po zvířatech i ve venkovních prostorách chaty je nutné ihned uklidit, pro vnitřní prostory je nutné psa pravidelně venčit či mít jej „naučené na vlastní záchůdek“ – nezapomeňte si jej proto přivézt s sebou!!! Máte-li nějakého speciálního zvířecího mazlíčka a chcete jej přivézt sebou, zeptejte se nás – bude-li to možné, vyhovíme Vám.

Ubytovací podmínky
1. Host při nástupu k ubytování vyplní ubytovací lístek. Podle vyplněných údajů ubytovatel hosta tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.
2. V ceně pobytu je zahrnuto ložní prádlo a ručníky, přezůvky je nutné mít vlastní.
3. Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat další prostory a příslušenství ubytovacího zařízení. Parkování vozidel je zajištěno v prostorách u chaty, či na dalších k tomu vyhrazených prostorách ubytovacího objektu, je bezplatné.
4. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
5. Při nástupu se host přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu. V případě závady ihned uvědomí majitele objektu, jehož povinností je závady neprodleně odstranit.
6. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
7. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků vč. vodních dýmek uvnitř objektů a omamných látek (vyjma alkoholu) v celém areálu chat, za každé takovéto zjištěné porušení a náhradu případné škody.
8. Host zanechá při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu.
9. V průběhu pobytu není hostovi dovoleno ubytování pozvaných návštěv a jiných osob.
10. Psi a jiná zvířata mohou být umístěna v zařízení ubytovatele pouze s jeho souhlasem a za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Není dovoleno ponechávat tyto samotné a bez dozoru.
11. Host nepoužívá v objektech vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, apod.).
12. Host při odchodu z objektu vždy uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a objekt uzamkne.
13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
14. Host je odpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby ubytovateli, a jeho povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.
15. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy“.
16. Host může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště nebo krbu host řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
17. V době ubytování hosta nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.
18. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je host povinen nahradit v případě, pokud nemohl ubytovatel újmě zabránit.
19. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacích podmínek.
20. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel.